Entry Thumbnail

Trvácne odstránenie plesne bez nutnosti pleseň očisťovať.

Najmä ťažko dostupné a málo vetrané priestory sú ideálnymi na rast mikroorganizmov. Jedným z kritických momentov pri riešení tohto problému je odstraňovanie plesne z postihnutého miesta. Každá manipulácia s plesňou nesie v sebe riziko jej rozšírenia a rozptýlenia do ovzdušia (ak je suchá) a tým pádom sa stáva akútnym zdravotným rizikom pre ľudí.

Posted by
Entry Thumbnail

Fasádna farba dokáže zabrániť machom a riasam na fasáde domu

Najväčšou hrozbou pre murivo a omietky je vlhkosť. Práve nedostatočná ochrana proti vlhkosti má veľmi negatívny vplyv na spotrebu energie budovy. Čím viac vlhkosti múr obsahuje, tým viac tepla odvedie von. Vlhkosť muriva či fasády sa teda prejavuje aj vo zvýšení energetických strát a to nielen v priebehu zimných mesiacov ale aj v lete, […]

Posted by