Entry Thumbnail

Trvácne odstránenie plesne bez nutnosti pleseň očisťovať.

Najmä ťažko dostupné a málo vetrané priestory sú ideálnymi na rast mikroorganizmov. Jedným z kritických momentov pri riešení tohto problému je odstraňovanie plesne z postihnutého miesta. Každá manipulácia s plesňou nesie v sebe riziko jej rozšírenia a rozptýlenia do ovzdušia (ak je suchá) a tým pádom sa stáva akútnym zdravotným rizikom pre ľudí.

Posted by