Počas pobytu by nemocnice mali dokázať zabezpečiť, aby nedošlo počas pobytu pacientov k nákazám spôsobeným nebezpečnými baktériami. Počet nakazení však podľa štatistík stúpa (pozri odkaz nižšie). Zvlášť problematické sú infekcie z baktérií, ktoré sú odolné voči antibiotikám, napr. MRSA (methicilin-rezistentný zlatý stafylokok). Tieto baktérie môžu spôsobiť veľmi závažné infekcie, dokonca, ak je imunitný systém pacienta už oslabený, i smrteľné. 

Toto riziko je možné podstatne znížiť komplexným prístupom, ktorý zahŕňa:

 • dezinfekciu rúk (najdôležitejšie opatrenie)
 • prevenciu pred krížovou kontamináciou (nepriama prenos baktérií z povrchov na človeka)

Situáciu popisujú aj verené média: http://www.protiplesniam.sk/nemocnicne-nakazy-bakterie-su-stale-odolnejsie/

Z týchto dôvodov nemecká spoločnosť  BIONI CS GmbH vyvinula špeciálny systém povrchových náterov, ktoré zabezpečujú trvalú odolnosť voči mikróbom a baktériám a to BIONI HYGIENIC.

 Bioni Hygienic

Tento interiérový náter má bezkonkurenčnú odolnosť voči baktériám, je ekologicky nezávadný, má nulovú hodnotu VOC, je bez rozpúšťadiel a bez zápachu. Výrazne znižuje frekvenciu opätovného maľovania a údržby a celkovo zvyšuje úroveň hygieny v interiéri. Je odolný voči dezinfekčným prostriedkom, je paropriepustný a nehorľavý.

Bol ocenený európskou cenou Frost&Sullivan za výskum v oblasti anti-mikrobiálnych náterov na báze nanotechnológie.

Hlavné vlastnosti:

 • trvanlivá a dokázaná účinná ochrana voči baktériám a plesniam (napr. zlatý stafylokok, enteroccocus faecium, E.coli, Pseudomonas aureginosa, lysteria monocytogenes, Aspergillus niger)
 • nízka úroveň emisií VOC
 • nehorľavý
 • ekologicky nezávadný
 • odolný voči dezinfekčným a čistiacim prostriedkom
 • paropriepustný, odolný voči vode
 • bez zápachu (niekoľko hodín po aplikácii je priestor opäť použiteľný)
 • vynikajúca umývateľnosť a odolnosť pri intenzívnom čistení
 • vynikajúca spracovateľnosť  a krytie (trieda 2podľa DIN EN 13300)
 • bez konvenčných biocídov a fungicídov 
 • viac ako 1 500 farieb

online-shopping-icon-pnggrateful-desert-herb-shoppe-ecomarket-mdbsx2st