Najväčšou hrozbou pre murivo a omietky je vlhkosť. Práve nedostatočná ochrana proti vlhkosti má veľmi negatívny vplyv na spotrebu energie budovy. Čím viac vlhkosti múr obsahuje, tým viac tepla odvedie von. Vlhkosť muriva či fasády sa teda prejavuje aj vo zvýšení energetických strát a to nielen v priebehu zimných mesiacov ale aj v lete, kedy naopak nastane zvýšenie prenosu tepla do interiéru budovy.

Výkon tepelnej izolácie steny môže byť znížený až o 40% pokiaľ obsahuje už 5% objemu vlhkosti. To vedie k vysokým stratám tepla najmä v zimných mesiacoch.

Fasádna farba Bioni Perfom nemeckého výrobcu Bioni CS GmbH vďaka vhodnému zloženiu ponúka kombináciu účinných vlastností difúzie vodných pár a vysokej hydrofóbnosti. Tým je zabezpečené, že vlhkosť môže migrovať zo steny, zatiaľ čo v rovnakom čase sa dažďová voda odrazí od povrchu fasády, čím sa výrazne zabraňuje škodám spôsobených vlhkosťou a znižujú sa energetické straty.

Vďaka špeciálnej kombinácii pojív a plnív farba obsahuje mikroguličky kremičitanov, ktoré optimálne regulujú vlhkosť a zaručujú, že fasáda dostane najlepšiu možnú ochranu proti prenikaniu vlhkosti a jej povrch rýchlo schne. Nedochádza tak k energetickým stratám spôsobených vlhkosťou. Vďaka nízkej tepelnej vodivosti farby Bioni Perform a tepelno-deformačným vlastnostiam ( až 93% ) je možné dramaticky znížiť tepelné zaťaženie budovy a reálne sa zníži potreba používania klimatizácie alebo chladenia.

A navyše vďaka unikátnemu obsahu nanočastíc striebra je nahromadenie mikroorganizmov na fasádu výrazne sťažené a náter je tým vysoko odolný voči machom a riasam a zároveň poskytuje mimoriadne dlhodobú ochranu farby.

 

Bioni Perform