Vďaka tomu, že vynikajúco reguluje vlhkosť a vďaka obsahu zložiek na báze nano-striebra, fasádna farba Bioni Perform zabezpečuje trvalo sťažené podmienky pre usádzanie mikroorganizmov, akými sú machy, riasy alebo plesne, pričom nezaťažuje životné prostredie.

Vynikajúco odvádza vodu a v rovnakom čase prepúšťa vodnú paru. Tým zaručuje, že z múrov môže unikať vlhkosť a súčasne sa z povrchu odvádza i dažďová voda. Zabraňuje sa tak škodám spôsobených vlhkosťou a redukuje straty energie. Vďaka týmto vlastnostiam spolu s nano časticami striebra vie byť tento náter dlhodobo odolný voči vzniku plesní a machov na fasáde.

Tak ako zabezpečuje vysokú ochranu pred dažďom, tak chráni aj farbu pred UV žiarením a tým výrazne predĺži životnosť farby a fasády ako takej.

Bioni Perform