V nemocnici je potrebné dodržiavať zásady správnej hygieny o niečo viac, než na iných miestach. Tušíte, kde na vás striehne najviac baktérií? Vo všeobecnosti sú ľudia opatrní najmä na záchodoch, no v skutočnosti to môže byť celkom inak.

Nemocnica je miestom, kde chorí prídu hľadať pomoc, no zároveň je preto pochopiteľne aj miestom, kde sa sústreďuje najviac najrôznejších mikroorganizmov. Ak sa teda nechceme zbytočne vystaviť riziku nákazy, zvýšená hygiena a opatrnosť je na mieste.

A hoci by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že najviac baktérií sa nachádza práve na záchodoch, pravda je trochu iná. Lekári v Toronte pri svojom prieskume porovnali vzorky z rôznych nemocničných povrchov a najviac rizikových mikroorganizmov našli na panele s tlačidlami vo výťahoch.

Kde striehnu baktérie

Cieľom tejto štúdie, ktorá bola zverejnená v magazíne Open Medicine je najmä prevencia, pretože pacienti v nemocnici sú vystavení riziku rôznych infekcií, ktoré si často vôbec neuvedomujú. Každá nákaza, ktorá vznikne v priamej súvislosti s pobytom v zdravotníckom zariadení, sa odborne označuje ako nozokomiálna nákaza.

A hoci nie všetky mikroorganizmy sú nebezpečné (aj pri tejto štúdií bolo odhalených hneď niekoľko, ktoré neboli patogénne, čo znamená, že pri styku s nimi nemusí človek hneď ochorieť), je lepšie potenciálnemu riziku predchádzať a správať sa zodpovedne.

Baktérie sú v nemocnici prítomné takmer na mnohých miestach, no najčastejšie na takých ako sú dvere a kľučky, výťahy – panel s tlačidlami, záchody – splachovače i batérie umývadla, chodby a čakárne – na povrchoch časopisov, tlačidlách osvetlenia, atď.. Je teda jasné, že ide o povrchy, ktorých sa dotýkajú ako pacienti, tak i návštevníci či zdravotnícky personál.

Ideálne – bez dotykov alebo s dezinfekciou po ruke

Pre porovnanie – vo výťahu (panel s tlačidlami) sa našlo až 61% mikroorganizmov a na záchodoch (tlačidlo alebo páka na splachovanie) bolo 43% mikroorganizmov. Zaujímavé ale je, že hoci sa výťahy ukázali kontaminovanejšie ako záchody, stále boli čistejšie, než napríklad klávesnice nemocničných počítačov či ultrazvukových snímačov – v tomto prípade je však už na zdravotníckom personále, aby dodržiaval všetky hygienické opatrenia pre eliminovanie infekcie.

Prelomové zistenie! Zlomili baktérie, na ktoré už nezaberali antibiotiká >>

Na základe týchto výsledkov vidia lekári riešenie v bezdotykových snímačoch alebo aspoň takých, ktoré by sa aktivovali napríklad lakťom. Takisto odporúčajú dať v priestoroch nemocnice k dispozícii viac dezinfekčných utierok a obrúskov, ktorými by si ľudia mohli očistiť rizikové povrchy pred samotným dotykom a potom aj ruky po ňom.

Čo je to nozokomiálna infekcia?

Nemocničná, teda nozokomiálna nákaza je prenosné ochorenie vonkajšieho alebo vnútorného pôvodu, ktoré vznikne v priamej súvislosti s hospitalizáciou alebo pobytom v zdravotníckom zariadení a patrí do nej i tá, ktorá sa pre inkubačný čas prejaví až po odchode z nemocnice. Pôvodcami sú najčastejšie baktérie (ako napríklad e.coli, klebsiella, stafylokok, atď.), s ktorými postihnutý príde do styku, pričom nakaziť sa môže buď priamym kontaktom – dotykom alebo pri jednotlivých úkonoch ako je zavádzanie kanýl, sond, katétrov, infúzií, ale aj inhaláciou, konzumáciou, prípadne krvou.

Prečo sa chrániť

Tieto baktérie sú rizikové najmä pre ľudí oslabených chorobou alebo s oslabeným imunitným systémom, po zákrokoch a operáciách, ale i pre deti, starších ľudí či chronických a onkologických pacientov. Baktérie totiž môžu preniknúť až do krvného obehu a spôsobiť napríklad sepsu (otravu krvi), ktorá môže v ťažkých prípadoch viesť až k postupnému zlyhaniu orgánov. Nakaziť sa je možné však aj inými baktériami a vírusmi (napríklad virusová hepatitída typu B, rôzne chrípkové vírusy, atď.).

Aj preto je nutné v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach dodržiavať zásady správnej hygieny a vopred myslieť na možné riziko. Na Slovensku v roku 2005 vznikla nezisková nekomerčná odborná organizácia „Spoločnosť prevencie nozokomiálnych nákaz“ v snahe zlepšiť situáciu v danej oblasti, ktorá realizuje projekty najmä v prevencii nozokomiálnych nákaz.

 

 

Zdroj: Aktuality.sk, ms Foto: TASR

prevzaté: http://www.aktuality.sk/clanok/257398/bakterie-v-nemocnici-kde-myslite-ze-ich-je-najviac/