AquaSan Porosity® – pre ručné namiešanie vysoko paropriepustné omietky proti vlhkosti v murive. Balenie 1 liter

38,00 

Popis

Sanačná omietka svojpomocne.

Namiešajte si sami najlacnejšie a napriek tomu vysoko účinnú omietku proti vlhkosti v murive.

 

AquaSan Porosity® je tekutá prísada určená pre ľahkú výrobu omietkových materiálov pre sanáciu vlhkého muriva.

AquaSan Porosity® sa pridáva do malty tvorenej portlandským cementom (CEM I), čistým betonárskym pieskom (tj. drobným kamenivom fr. 0-4 mm alebo 0-2 mm podľa STN EN 12620) a vodou. Počas miešania vytvára v malte sieť veľmi jemných vzduchových bubliniek, ktoré nahrádzajú vápno a dodávajú malte veľmi dobrú spracovateľnosť, malta je vysoko porézna, ľahká a dobre priľnavá nielen k savému tehlovému podkladu, ale aj k hladkým povrchom ako je betón alebo kameň.

Vďaka vysokému prevzdušneniu malty je možné v čerstvom stave bezpečne nanášať aj väčšie vrstvy omietky, po stvrdnutí je potom malta veľmi dobre priedušná pre vodnú paru a umožňuje tým vysychanie muriva bez vlhnutia povrchu omietky.

AquaSan Porosity® je nutné použiť do všetkých troch vrstiev sanačného systému tvoreného základným postrekom, sanačnou jadrovou omietkou a sanačným finálnym štukou, tým je zaručená spoľahlivá funkcia celej omietkovej vrstvy a možnosť vysychania vlhkého muriva.

 

Sanačné opatrenia

 

Pre účinné a trvalé zníženie vlhkosti konštrukcie odporúčame okrem použitia sanačnej omietky tiež odstrániť alebo minimalizovať zdroje vlhkosti v murive ďalšími opatreniami ako je napr. krémová injektáž AquaStop Cream® alebo podkladový náter proti soľným výkvetom AquaSalt Stop ®. Pre odborné poradenstvo sa prosím obráťte na naše technické oddelenie, viď Kontakty.

Veľmi dôležitým krokom je voľba povrchovej úpravy sanované konštrukcie, ktorá musí zaručiť porovnateľne dobrú priepustnosť pre vodnú paru, aby nebolo narušené vysychanie muriva a nehromadila sa vlhkosť pod touto úpravou. Nevhodné sú nátery priamo na báze latexových alebo akrylátových disperzií rovnako ako vnútorné maliarske nátery s vyšším podielom týchto syntetických disperzií, tapety a keramické alebo plastové obklady. Vhodné sú paropriepustné nátery zaručujúce nízky difúzny odpor vrstvy μ≤ 0,2 m.

 

Neodporúča sa kombinovať vrstvy sanačné omietky s AquaSan Porosity® s vrstvami z iných sanačných hmôt.

Výhody:

AquaSan Porosity®

 • Účinne prevzdušňuje ručne miešanu maltu, a tým nahrádza vápno v omietkach
 • Umožňuje jednoduchú výrobu sanačných omietok
 • Vytvára ľahké, dobre spracovateľné a priľnavé malty
 • Vytvára vysoko priedušnú omietku a tým vlhkosť obsiahnutá v murive ľahko odsychá
 • Jednoduché dávkovanie a výroba mált
 • Neobsahuje organické rozpúšťadlá (VOC)
 • Nízke náklady

Použitie

AquaSan Porosity® je určený pre:

 • Omietky s portlandským cementom (CEM I)
 • Omietkové malty bez použitia vápna
 • Vlhké murivo v podzemnej a nadzemnej časti budov
 • Obytné miestnosti, soklové časti fasád, pivnice, garáže
 • Nie je vhodný pre použitie do sadrových alebo vápenných omietok