Ekologické farby nezaťažujú nezaťažujú zdravie človeka ani životné prostredie. Dôvodom je, že namiesto prchavých organických látok na báze uhlíka obsahujú biologicky odbúrateľné zložky. Tento fakt je dôležitý najmä pri stále stúpajúcom trende rôznych alergií.

Pozor na prchavé organické zlúčeniny

Od 1. januára 2010 vstúpila do platnosti európska smernica VOC 97/C 99/02, ktorá bude upravovať podiel prchavých organických zlúčenín v náteroch. VOC (Volatile Organic Compounds – prchavé organické zlúčeniny) sú organické látky obsahujúce uhlík a jeden alebo viacero nasledujúcich prvkov: vodík, ktorýkoľvek halogén, kyslík, síru, fosfor, silikón alebo dusík okrem kysličníkov uhlíka, uhlíkov a bikarbonátov.

V modernej dobe trávia ľudia stále viac času v kanceláriách, pracovných prevádzka a svojich domovoch. Preto je dôležité, aby sa v týchto interiéroch nevystavovali dlhodobo nezdravým organickým zlúčeninám (VOC). Dôsledkom môže byť tzv. Syndróm chorých budov. Priestory s novými nátermi, nábytkom alebo  elektronickými zariadeniami môže dochádzať k rozptyľovaniu VOC do vzduchu Štúdie ukazujú, že dlhodobý pobyt v takýchto nezdravých priestoroch zvyšuje pravdepodobnosť nielen rôznych alergických ochorení a dokonca ešte závažnejších ako leukémia a zhubných lymfómov. /zdroj: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_organic_compound#Indoor_air/

 

Na čo sa zamerať pri výbere interiérových náterov a farieb

  •  v prvom rade je to nízka hodnota už spomínaných VOC (teda neobsahuje rozpúšťadlo)
  • ochranné vlastnosti proti škodlivým mikroorganizmom, plesniam, hubám a pod.
  • ľahká umývateľnosť
  • nehorľavosť
  • šetrnosť k životnému prostrediu